Make your own free website on Tripod.com

Rode Kruis Vlaanderen Afdeling Tienen

Cursus Eerste Hulp

Home
Regelmatig organiseren we cursussen.
Deze cursussen gaan door in ons Rode Kruis-lokaal.
 
Vanaf september 2007 zit de cursus Eerste Hulp in een nieuw kleedje. De basiscursus bevat minder lesuren en meer praktische oefeningen, nl. 6 avonden van 2 lesuren. Wie slaagt in de test die wordt afgenomen na deze lessenreeks, ontvangt het brevet Eerste Hulp. Wie dit brevet heeft, kan eventueel nog een cursus Helper volgen, eveneens 6 avonden van 2 lesuren. Vermits er veel aandacht is voor praktische oefeningen en simulaties, wordt in kleinere groepen gewerkt, en is het aantal inschrijvingen beperkt.

 
*******Volgende cursus********
De volgende cursus Eerste Hulp worden gegeven op volgende data, telkens op dinsdag en donderdag van 19.00 tot 21.00 uur.
12-14-19-21-26-28 februari 2008
Vooraf inschrijven via Rita Boesmans is noodzakelijk (gsm 0472/98.03.14 (tss 16 u en 20.00 u) of via 
leergangen@rodekruistienen.be.

Voor meer informatie :
De verantwoordelijke leergangen (info & inschrijving):
Rita Boesmans: 0472/98.03.14 (tussen 16.00 u - 20.00 u) of  
leergangen@hotmail.com
 
De lesgever (informatie):
Florent Struyven : 0475/66.62.37  florent.struyven1@telenet.be
 
Niet van Tienen of omstreken ? Ga naar EHBO-startpagina
disc00537-542-546-548-533.jpg
Gelegenheidsadres :
Rode Kruis Vlaanderen, afdeling Tienen
Esperantolaan 13 / 11 - 3300 Tienen
(bedrijvencentrum, Grijpenveld)