Make your own free website on Tripod.com

Rode Kruis Vlaanderen Afdeling Tienen

Geschiedenis

Home
Hieronder vindt U een chronologisch overzicht van gebeurtenissen bij Rode Kruis, afdeling Tienen, tijdens de afgelopen 100 jaar.

 

1870: een groepje dynamische vrouwen richt tijdens de Frans-Duitse oorlog het Tiens damescomité van het Rode Kruis op. Mejuffrouw Lebecq is de initiatiefnemer.

Het doel is het inzamelen van geld voor de hulpverlening; en het versturen van goederen (kleding, linnen en verband) naar de slachtoffers van beide oorlogvoerende partijen.

 

1871-1906: de meeste comités staken hun werkzaamheden. Dit was ook het geval in Tienen.

 

1906: de Tiense Rode Kruisafdeling wordt opgericht:

-         de oproep voor de eerste vergadering gebeurt op 03.12.1906 door de heer Coenen (commandant van de plaatselijke burgerwacht);

-         eerste voorzitter is de heer Dony;

-         aantal leden: 20;

-         eerste activiteit: organiseren van een gratis opleiding “eerste hulp bij ongevallen”.

 

1907: aantal leden: 26.

 

1908-1909: vraag naar ziekenwagen, brancards, tenten.

 

1910: Tienen richt in Jodoigne (Geldenaken) een hulppost in.

 

1911: examen brevet ambulancier-brancardier. Aantal leden: 31.

 

1914: WO I  betekent de vuurdoop voor de vrijwilligers:

-         inrichten van hulpposten, voonamelijk in scholen en kloosters, verspreid over de hele stad (o.a. in het Burgerlijk Gasthuis, het Begijnhof, de Suikerraffinaderij, ...);

-         verzorgen van de gewonde soldaten;

-         begraven van de doden;

-         veel van de interventies worden uitgevoerd door brancardier Leonard Reynaerts. Hij stond in voor:

o       de hulp aan de gewonden,

o       de voedselvoorziening voor de troepen,

o       de ontgraving van gesneuvelde soldaten, de identificatie, het kisten en het begraven op gemeenschappelijke begraafplaatsen (o.a.: Grimde, Sint-Margriet-Houtem). In totaal worden 544 Belgische soldaten begraven.

 

1915 – 1918: vanaf 1915 is de afdeling niet meer actief onder de naam van het Rode Kruis. Zij is één van de eender schaarse afdelingen die in bezet België op eigen houtje verder blijft functioneren.

Omwille van de bezetting verricht zij haar hulpacties onder 4 benamingen:

-         Oeuvre des Sinistrés de la Geurre;

-         Agence Belge de Renseignements pour Prisonniers et Internés;

-         Le Souvenir du Soldat Belge;

-         Oeuvre des Enfants des Soldats.

 

 

1918 – 1924 : de werking wordt voortgezet op een laag pitje (de vrijwilligers zijn moe door de oorlog en bovendien is de kas leeg).

 

1924: heropstarten van de afdeling.

 

1928: de afdeling doet een beroep op het hoofdbestuur om de helft van de tijdens de Eerste Wereldoorlog gemaakte schulden over te nemen, wat ook gebeurt.

 

1931: feestelijkheden naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van de afdeling.

 

1939: de afdeling hervormt zich grondig in het licht van de komende oorlogsdreiging.

 

1940 - 1944: WO II:

-         hulp bij koude en honger;

-         bombardement op Tienen (hospitaal Sint-Jan en vele huizen getroffen);

-         verzorgen van de krijgsgevangenen;

-     opvang van gedeporteerden, zij zijn erg mager (vandaar titel van het jubileumboek n.a.v. 100 jaar Rode Kruis – Tienen, ‘Ze zijn zo mager, meneer’).

 

1944: oprichting van het plaatselijk comité van het “Nationaal Steunfonds voor de Geteisterden”. Onder deze naam worden de diensten verenigd van het Rode Kruis, het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn, het Dienstbetoon aan Geteisterden, Winterhulp en de Commissie van Openbare Onderstand. De voorzitter is de heer Victor Springer.

De afdeling zit zonder ziekenwagen (de ziekenwagen van de afdeling wordt meegenomen door de vertrekkende Duitsers).  Hij wordt vervangen door een oude Plymouth.

 

1946: er zijn moeilijkheden met het hoofdbestuur wegens het taalgebruik (Frans) in de afdeling.

 

1947 – 1949: de werking van de afdeling staat op een laag pitje (er zijn zelfs geen bestuursvergaderingen meer).

 

1949: heropstarten van de afdeling onder het voorzitterschap van een vrouw, mevrouw Julie Delacroix.

 

1950: er wordt een nieuwe ziekenwagen verworven ter vervanging van de oude, versleten Plymouth.

 

1953: vraag van de afdeling om een bloedtransfusiedienst in Tienen op te richten.

 

1955: oprichting van een donorcentrum in Tienen en eerste bloedcollecte in het ‘Weezenhuis’.

 

1957: ontslag van de voorzitter, mevrouw Julie Delacroix, wegens familiale redenen en opvolging door de heer Paul Wahl.

 

1960: “juffrouw” Rosa Vandepoel wordt verantwoordelijke public relations van de afdeling, haar werking heeft een positieve invloed op het imago en de werking van de afdeling. Tienen heeft een 3000-tal leden.

 

1961: tot dat jaar worden alle documenten ook in het Frans opgesteld. Er komt protest van het national bestuur. Vanaf dan wordt de afdeling vervlaamst en wordt de voertaal het Nederlands.

 

1968: het donorcentrum wordt gevestigd in het SGHI (Stedelijk Genees- en Heelkundig Instituut).

 

1971: de heer Jules Devries wordt voorzitter.

 

1975: oprichting van het plasmaferesecentrum in Tienen.

 

1975: schenking van een ziekenwagen aan de afdeling door Rotary Tienen.

 

1976: de heer Philibert Poleunis wordt voorzitter.

 

1977: mevrouw Julia Tulkens schrijft een gedicht ter ere van de bloed- en plasmagevers.

 

1985: dokter Malbrain treedt in dienst bij de Tiense bloedbank.

 

1986: verhuis van de Bloedbank en het Plasmaferesecentrum naar het SGHI.

 

1987: de afdeling krijgt de “Wisseltrofee bloed”.

2001: de afdeling verlaat het gebouw in de Beggaardenstraat.

 

2003: de afdeling neemt zijn intrek in het Multifunctioneel Centrum voor Bedrijven, Industrieterrein de Grijpen.

 

2004: de heer Philibert Poleunis moet, overeenkomstig het huishoudelijk reglement van Rode Kruis-Vlaanderen dat een onverbiddellijke leeftijdsgrens van 70 jaar oplegt voor het uitoefenen van bestuursfuncties binnen de organisatie, zijn ambt als voorzitter van de afdeling neerleggen. Hij wordt opgevolgd door zijn dochter, mevrouw Laurence Poleunis.

 

2005: Tiens donorcentrum sluit.

 

2006: Rode Kruis – Tienen viert haar 100-jarig bestaan.

 

  

philpobijprins.jpg
1987 : Wisseltrofee Bloed

1987 : Prins Albert – Philibert Poleunis- Mevrouw Dhaemen (Madame Bloed) – Charles Princen (voorzitter van de toenmalige Vriendenkring van de Vrijwillige Bloedgevers